پرسش متداول

بله. در اتمام دوره، شما جزوه آموزشی کل دوره را دریافت خواهید کرد.

بعداز اتمام دوره شما مدرک فنی حرفه ای پاکسازی پوست صورت زنانه را دریافت می کنید.

بله. دوره پاکسازی پوست صورت یکی از جامع ترین دوره های تدریس شده در آموزشگاه بوده و برای آن باید تمام وسایل را در اختیار داشته باشید. در دوره آموزشی، تمامی این وسایل در اختیار هنرجو قرار داده می شود.
این سوال دقیقا به سطح مهارت و یادگیری شما برمیگرده. ولی بصورت میانگین، مدت زمان یادگیری آرایش و پیرایش بین 2 تا 4 جلسه است.
بله. بعد از گرفتن مدرک فنی حرفه ای، میتونید کسب و کار خودتون رو راه بندازید.
بله. روژان آموزش ها رو در زمان های متفاوتی ارائه می کند تا هنرجو بتوانند در زمان های متفاوتی در دوره ها شرکت کنند.
روژان می تونه وسایل مورد نیاز رو به صورت یک پکیج در اختیار هنرجو قرار بده و یا برای خرید این وسایل مشاوره بده.
بله به صورت کامل و هنرجو با دستگاه میکرونیدلینگ زیر نظر مربی روی مدل طبیعی کار می کند.
بله شما با این مدرک می توانید هم در کلینیک کار کنید هم در سالن آرایشگاهی